Kepez Emek Mahallesi Caddeler

I K Y

I ile başlayan caddeler

IŞIK CD.

K ile başlayan caddeler

KARA YUSUF CD.

Y ile başlayan caddeler

YEŞİLIRMAK CD.

Kepez Emek Mahallesi Sokaklar

2 ile başlayan sokaklar

2165. SK.
2166. SK.
2167. SK.
2169. SK.
2170. SK.
2171. SK.
2172. SK.
2173. SK.
2174. SK.
2175. SK.
2176. SK.
2176/1. SK.
2177. SK.
2178. SK.
2179. SK.
2180. SK.
2181. SK.
2182. SK.
2183. SK.
2184. SK.
2185. SK.
2186. SK.
2187. SK.
2188. SK.
2189. SK.
2190. SK.
2191. SK.
2192. SK.
2193. SK.
2194. SK.
2195. SK.
2196. SK.
2197. SK.
2198. SK.
2199. SK.
3 adet cadde bulunmaktadır.
35 adet sokak bulunmaktadır.